Wielershirt muurkunst (cyclingshirt wallart)

In deze serie kunstwerken heb ik oude wielershirts getransformeerd tot fietskunstwerken voor aan de muur.

De Waterdrager (the domestique)

Ode aan de waterdragers in de koers. 72×60 cm. Gemaakt van oud wielershirt van TWC Posterholt uit eind jaren 80, begin jaren 90 en 6 bidonnen (3 in de zakken en 3 onder het shirt). Te koop: 275,- euro.

De Waterdrager fietskunst aan de muur Hubert van Soest

De Klimaatactivist (the climate activist)

Gemaakt van mijn op een duurzame wijze gemaakte “Upcycle your life, upcycle our World, STOP climate change” wielershirts. Vanuit mijn achtergrond als milieutechnoloog weet ik al lang dat klimaatverandering het grootste probleem is dat onze aarde bedreigd. Wij als mens zijn hier de oorzaak van. En wij zijn de enige soort op aarde die dit probleem kan stoppen door andere (duurzame) keuzes te maken. Dit kunstwerk is bedoelt om de kijker erop te wijzen dat Klimaatverandering een heel urgent probleem is en om iedereen aan te sporen alles te doen wat mogelijk is om zijn, haar leven zo in te richten dat de CO2 voetafdruk zo laag mogelijk is. Vandaar het mtb route bordje. Volg het goede voorbeeld, Upcycle your life! Dan ben jij weer een voorbeeld voor mensen om je heen. Zo inspireren wij een steeds groter worden groep mensen duurzaam te leven, onder het motto: Upcycle our World. Samen gaan we Klimaatverandering stoppen! Om direct aan de slag te gaan heb ik als handleiding in de achterzak een boekje gestopt met 50 eenvoudige dingen die jij kunt doen om de planeet te redden en daarbij geld te besparen. Dit kunstwerk (62×60 cm) is te koop: 275,- euro.

Created from my sustainably made “Upcycle your life, upcycle our World, STOP climate change” cycling shirts. From my background as an environmental technologist, I have long known that climate change is the biggest problem threatening our planet. We as humans are the cause of this. And we are the only species on earth that can stop this problem by making different (sustainable) choices. This artwork is intended to point out to the viewer that Climate Change is a very urgent problem and to encourage everyone to do everything possible to arrange their lives in such a way that the CO2 footprint is as low as possible. Hence the mtb route sign. Follow the good example, Upcycle your life! Then you are an example for people around you. This is how we inspire an ever-growing group of people to live sustainably, under the motto: Upcycle our World. Together we will stop Climate Change! To get started right away, I’ve put a booklet in the back pocket as a guide with 50 simple things you can do to save the planet and save money in the process. This artwork (62×60 cm) is for sale: 275,- euro.

De Klimaatactivist Upcycle your life & Upcycle our world Fietskunst

Klaar voor het hooggebergte (ready for hors categorie cycling)

Dit oude wielershirt staat voor een wielertoerist die graag in de bergen fietst. Hij, zij is goed voorbereid en heeft als doel zichzelf uit te dagen om een Hors Categorie berg op te fietsen. Dit fietsshirt kunstwerk (75×60 cm) is te koop voor 275,- euro.

Klaar voor het hooggebergte fietsshirtkunst Hubert van Soest