Suntour Volante miniatuur fietser

Dit mini fietskunstwerk van 13 cm lang, 9 cm breed en 10 cm hoog is gemaakt van een Suntour Volante derailleur uit 1980. Een zeldzaam fietsonderdeel van meer dan 40 jaar oud. Uit de tijd dat fietsen en fietsonderdelen nog grotendeels van staal gemaakt werden. Deze derailleur is afkomstig van een “Joop Zoetemelk” 1980 Tour de France winnaar Raleigh. Het is een fietsonderdeel met een verhaal. Een vriend van mij heeft er toen hij jong was vele mooie fietstochten mee gemaakt. Ik was een beetje aan het prutsen met het onderdeel toen ik ontdekte dat het design ervan door het in een andere positie te buigen op een fietser lijkt. Dit is de eerste derailleur waarbij ik dit ondekte en ik heb er al veel in mijn handen gehad, dus dit ontwerp is vrij uniek.

Als u interesse heeft om deze creatie te kopen stuur dan een email naar cyclingartisthubert@gmail.com.

Measuring 13 cm long, 9 cm wide and 10 cm high, this mini bicycle artwork is made from a 1980 Suntour Volante derailleur. A rare bicycle part that is over 40 years old. From the time when bicycles and bicycle parts were still largely made of steel. This derailleur comes from a “Joop Zoetemelk” 1980 Tour de France winner Raleigh. It is a bicycle part with a story. A friend of mine made many beautiful bike rides with it when he was young. I was tinkering with the part a bit when I discovered that by bending it in a different position, its design resembles a cyclist. This is the first derailleur where I discovered this and I’ve had many in my hands, so this design is quite unique.

If you are interested in purchasing this creation please email cyclingartisthubert@gmail.com.