Gebedsmolen/prayer wheel

moderne gebedsmolen prayer wheel modern art Hubert van Soest

Dit muurkunstwerk heb ik gemaakt van betonijzer en pedalen. Allemaal afval, dat weggegooid zou worden. Ik heb mijn creativiteit gebruikt om de materialen te upcyclen tot een uniek muurkunstwerk.

In het kunstwerk is de creativiteitsformule verwerkt: ? (vraag) + c2 (creativiteit) = ! (oplossing). Hiervoor heb ik de oorspronkelijke vorm en kleur van de pedalen gebruikt. Ik hou ervan om het oorspronkelijke design van een fietsonderdeel te benadrukken. Als je fietst kijk je niet naar je pedalen, je zet je voeten erop en begint te trappen. Maar kijk eens wat een verschil in ontwerpen er zijn! Sommigen lijken wel; gezichten, monsters, ridders…..

Behalve de geel/groene en blauwe pedalen die de ? en ! vormen, zijn de pedalen in elke horizontale, verticale en diagonale richting uniek.

De pedalen in het raster kunnen gedraaid worden door er een slinger aan te geven. Het idee hiervoor heb ik opgedaan tijdens een reis in Tibet in 2009. Daar heb je gebedsmolens waar je langs kunt lopen en rond kunt laten draaien. Hetzelfde idee heb ik toegepast in mijn kunstwerk, alleen dan in compacte vorm. Het is dus eigenlijk een moderne kunst versie van een Gebedsmolen. In plaats van gebeden is de achterliggende gedachte achter deze gebedsmolen dat je tijdens het ronddraaien van de pedalen tijd voor jezelf creeert om tot inzicht of bezinning te komen als je ergens mee zit. Ik noem dit de creativiteitsformule toepassen. Dus als je een vraag “?” hebt, draai je aan de pedalen, hierdoor word je afgeleid en creeer je een moment van bezinning om tot een creatief inzicht te komen “c2” en daarmee een oplossing “!” te bedenken.

Het kan helpen als je in het begin en op het eind het mantra: “Upcycle my life, Upcycle your life, Upcycle our World” opzegd.

De afmetingen van dit kunstwerk zijn: 91*91*16 cm. Het kunstwerk is te koop, indien u geinteresseerd bent kunt u contact opnemen via cyclingartisthubert@gmail.com

Een gebedsmolen (Sanskriet: Khorten) is een cilindervormige molen die om een verticale as draait. Deze wordt meestal van metaal, hout of leer gemaakt. Ze komen voor in allerlei soorten en maten.

Op de buitenzijde van de cilinder staat altijd een gebed of een mantra geschreven. Volgens het Tibetaans boeddhisme heeft het ronddraaien van een gebedsmolen hetzelfde effect als het uitspreken van de betreffende gebeden of mantra’s. De molen dient dan wel gedraaid te worden in de richting van de klok, anders wordt het opschrift achteruit gelezen.

Wanneer iemand begint met draaien dient hij het opschrift uit te spreken. Het moet nogmaals uitgesproken worden wanneer hij klaar is met draaien. In de tussenliggende periode mag de molen zo vaak en snel worden gedraaid als men maar wil.

Een veelgebruikt opschrift is het mantra: Om mani padme hum.

I made this wall artwork from rebar and pedals. All waste that would be thrown away. I used my creativity to upcycle the materials into a unique wall art.

The creativity formula is incorporated in the artwork: ? (question) + c2 (creativity) = ! (solution). For this I used the original shape and color of the pedals. I like to emphasize the original design of a bicycle part. When you cycle you don’t look at your pedals, you put your feet on them and start pedaling. But look what a difference in designs there are! Some seem like it; faces, monsters, knights…..

Except for the yellow/green and blue pedals that the ? and ! shapes, the pedals are unique in each horizontal, vertical and diagonal direction.

The pedals in the grid can be turned by giving them a crank. I got the idea for this during a trip to Tibet in 2009. There you have prayer wheels that you can walk past and spin. I have applied the same idea in my artwork, only in a compact form. So it is actually a modern art version of a Prayer Wheel. Instead of prayers, the idea behind this prayer wheel is that while turning the pedals you create time for yourself to come to insight or contemplation if something is bothering you. I call this applying the creativity formula. So if you have a question “?” you turn the pedals, this distracts you and creates a moment of reflection to come to a creative insight “c2” and thus a solution “!” to come up with.

It can help if you say the mantra: “Upcycle my life, Upcycle your life, Upcycle our World” at the beginning and at the end.

The dimensions of this artwork are: 91*91*16 cm. The artwork is for sale, if you are interested please contact cyclingartisthubert@gmail.com