Benen (Legs)

“Benen” (fiets)kunstwerk “Legs” Artwork Hubert Decreatievelink van Soest

Voor het maken van dit kunstwerk heb ik mijn laten inspireren door de vorm van het frame van een damesfiets (omafiets). Doordat een zijde recht is en de andere gebogen zag ik dat het ideaal is om er een sculptuur van te maken waarbij een beweging word uitgedrukt.

Door het metaal blank te schuren heb ik, het frame laten “vervellen” en daardoor de gedaantewisseling verwezenlijkt van fietsonderdeel tot (fiets)kunstwerk.

Bij dit kunstwerk kunt u twee verschillende bewegingen zien. Als u naar rechts kijkt ziet u een wandelingende omhoog lopende beweging. Als u naar links kijkt ziet u een rennende beweging.

Dit kunstwerk staat symbool voor het leven dat in beweging is. Soms gaat het langzaam, wandel je met de tijd mee omhoog de toekomst tegenmoet. Op een ander moment weer zit je vol energie en ren je ergens naar toe, om je doel zo snel mogelijk te verwezenlijken. Maar soms zie je ergens ook tegenop of ben je zelfs bang en wil alleen maar wegrennen, de andere kant op.

Je kunt het ook als symbool van de splitsing zien waar we op dit moment als mensheid voor staan. Klimaatverandering is een groot probleem! Wat ga jij als individu doen? En wat gaan wij als mensheid doen? Rennen we weg voor onze verantwoordelijkheid? Of nemen we de stappen die nodig zijn om klimaatverandering te stoppen? Volgens mij en de wetenschap kunnen we alleen voor die laatste optie kiezen. En wel snel, de tijd om te dralen is op. We hebben maar een aarde, laten we die leefbaar houden voor ons, onze (klein)kinderen en de flora en fauna. We zal moeilijk worden en veel energie en geld kosten. We moeten een duurzame mindset krijgen, maar het is nog mogelijk, als we het echt willen.

Maar het blijft kunst, je mag het interpreteren hoe jezelf wilt.

Dit kunstwerk is duurzaam gemaakt door gebruikt te maken van oude fietsonderdelen. De sokkel heb ik uit een container van bouw- en sloopafval gehaald.

De afmetingen (vanaf de onderzijde van de sokkel): 125 cm hoog, 103 cm land en 15 cm breed. De sculptuur is te koop, bij interesse verzoek ik u te mailen naar cyclingartisthubert@gmail.com

For this artwork I was inspired by the shape of the frame of a ladies bicycle. Because one side is straight and the other curved, I saw that it is ideal to make a sculpture out of which a movement is expressed. By sanding the metal bare, I peeled the frame and thereby realize the metamorphosis from bicycle part to (bicycle) artwork.

You can see two different movements in this work of art. If you look to the right you will see a walking uphill movement. If you look to the left you will see a running movement. This work of art symbolizes life in motion. Sometimes it goes slowly, you walk (go with the flow). At another moment you are full of energy and want you run somewhere to achieve your goal as quickly as possible. But sometimes you also dread something or you are even afraid and just want to run away, in the other direction. But it remains art, you can interpret it how you want.

This artwork is sustainable made by using old bicycle parts. I took the plinth from a container of construction and demolition waste. The dimensions (from the bottom of the plinth): 125 cm high, 103 cm land and 15 cm wide. The sculpture is for sale, if you are interested, please email cyclingartisthubert@gmail.com